6-10 Δεκεμβρίου 2023 | METROPOLITAN EXPO
Εργαλεία προβολής εκθέτη

Εργαλεία προβολής εκθέτη

Το προωθητικό υλικό, το οποίο θα σας βοηθήσει να αναδείξετε και να προβάλλετε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τη συμμετοχή σας στην έκθεση είναι διαθέσιμο.

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (px) DOWNLOAD
Διαστάσεις Εικόνας: 250px X 300px
Διαστάσεις Εικόνας: 300px X 250px
Διαστάσεις Εικόνας: 320px X 143px
Διαστάσεις Εικόνας: 350px X 160px
Διαστάσεις Εικόνας: 350px X 350px
Διαστάσεις Εικόνας: 350px X 400px
Διαστάσεις Εικόνας: 700px X 100px
Διαστάσεις Εικόνας: 728px X 1167px
Διαστάσεις Εικόνας: 1024px X 512px
Διαστάσεις Εικόνας: 1080px X 1080px
Διαστάσεις Εικόνας: 1920px X 709px